Klbká odinakiaľ

Pradienka či klbká iných dielní ručne farbených vĺn či iných kvalitných značiek klbiek, priemyselne vyrábaných. Na tomto mieste nájdete limitované série pradien, zafarbené podľa zadania Popletenej. Taktiež stálu ponuku značiek, ktorú sme sa pre vás rozhodli zaradiť pre ich kvalitu a jedinečnosť.